Profesionálové, kteří rozumí profesionálům

GDPR

Firma Gastroprofis International s.r.o., se sídlem 28.října 1477/12, 370 01 České Budějovice, Česká republika, IČO 055 131 54, působí jako správce a provozovatel webových stránek www.gastroprofis.cz, jako správce osobních údajů informuje o zásadách ochrany soukromí a shromažďování osobních údajů a to těch, které uživatel sám uvede při vyplňování formulářů uvedených na našich stránkách ( objednání servisu, chemie, zboží….) 

Jedná se o některé osobní údaje : 

  1. Identifikační údaje  – zahrnují údaje, kterými jsou především jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo dokladu totožnosti, adresa trvalého pobytu a korespondenční adresa; u klienta fyzické osoby – podnikatele také IČ a DIČ.
     
  2. Kontaktní údaje – kontaktní adresy, telefonní čísla, e-mailové, faxové adresy či jiné obdobné kontaktní údaje.  

 

Veškeré tyto údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a firma Gastroprofis Internatinonal s.r.o. postupuje při zpracování osobních údajů v souladu se zákonem 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ev. zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy. Od 25.5.2018 se řídíme při zpracování Vašich osobních údajů Nařízením Evropské unie č. 2016/679, obecným nařízením o zpracování osobních údajů. 

Osobní údaje se zpracovávají po dobu nezbytnou pro plnění služeb firmy Gastroprofis International s.r.o., případně plnění jiných právních povinností, které jsou pro firmu Gastroprofis International s.r.o. závazné; jinak na dobu neurčitou do odvolání souhlasu s jejich zpracováním oprávněnou osobou. 

Právo na přístup k osobním údajům, které jsou zpracované, na opravu, výmaz, omezení údajů, stejně tak právo podat stížnost na zpracování osobních údajů můžou být uplatněna prostřednictvím e-mailové adresy info@gastroprofis.cz